วันอังคาร, 30 ตุลาคม 2561 09:38

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรถนะ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน