วันพุธ, 08 เมษายน 2563 13:08

ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มนโยบายและแผนงาน