วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:32

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรีฯ