วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2565 15:59

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารสี เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563