วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2563 15:42

ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม