สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

คำขวัญประจำจังหวัดศรีสะเกษ "หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี"

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2563

26 พฤษภาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2563 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/e91186e0496241aa7af314380aaafcb9_S.jpg
สรุปการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการ “คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน” จังหวัดศรีสะเกษ
30 พ.ย. 2563
media/k2/items/cache/02cef813aae86c86d096e58ec8c08854_S.jpg
กิจกรรมจำหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการ “คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน” โดยกำหนดจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง เดือนตุลาคม 2564)
29 พ.ย. 2563
media/k2/items/cache/e6ca2e4b20d45ea567e9c03a33148136_S.jpg
ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) พร้อมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
27 พ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev