สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

คำขวัญประจำจังหวัดศรีสะเกษ "หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี"

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2563

26 พฤษภาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2563 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/2310c1da963682511900ab9f9b9c984a_S.jpg
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 2
09 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/4e5d6f3d27cd727b8f7454b8db036ad5_S.jpg
โครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
27 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/0500565b2c66330b88f817a497336ce8_S.jpg
นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2560 - 2564 ครั้งที่ 1/2563
25 ส.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev