วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 10:46

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562