ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/0555b893fc53c0160f8dadc9955ef5e8_S.jpg
การพัฒนาองค์ความรู้ ECO Industry
14 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/9586799c149de64170a24fe88e813bcf_S.jpg
ลงพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาของคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการสำคัญ
08 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/92e9f6b51f620013c373599a7ab909a2_S.jpg
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08 พ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev