ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/ae132b62b9154dd0ebb465d5f0cd1c53_S.jpg
ลงพื้นที่ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจสู่ตลาด 4.0 (OPOAI + Mini ITC)
22 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/d672ee72c9e8f9f34719d35a54ba4bbb_S.jpg
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/2b19039892926da39539af655fbfaff8_S.jpg
ประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม(ศอ.จอส.อก.)
22 ต.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev