ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/6bf3bd7827a78712c054bdc3b1298c7a_S.jpg
ตัวแทนเครือข่ายโรงงานภาคอุตสาหกรรม ส่งมอบน้ำหมักชีวภาพ ปรับสภาพน้ำในคลองสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร
03 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/9b1d56c8b98c60a91829a33edf76f032_S.jpg
การลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงของน้ำเสียในคลองสทิงหม้อ
03 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/890779d4574cf15bfc51e449f86f12ab_S.jpg
การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
03 ก.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev