c3121ca99ba2ffcddab99f7fc66bab3b.jpg

918de71b599df88efc960a4476288c1f.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/5d42cb6b6bd7af1972193313f958003d_S.jpg
ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศ
11 ก.ค. 2562
media/k2/items/cache/51f5a3e10ce8ecfbb054de2828c19f10_S.jpg
พระราชบัญญัติโรงงาน
28 มิ.ย. 2562
media/k2/items/cache/b5241a23845567076a4d576a22e1105d_S.jpg
โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตที่เหมาะสมด้วยนวัตกรรม IOT
21 มิ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev