ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/95dd7d2f63af11a7c8607d7127dd6972_S.jpg
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในหมู่บ้าน CIV ตำบลท่าข้าม
15 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/4488a9c5781ee9b4acbabaed66db12b0_S.jpg
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ทบทวน ปี 2563)
11 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/08be64f2f5347d78b9597ab12c97951c_S.jpg
การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
08 มี.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev