918de71b599df88efc960a4476288c1f.jpg

5aa211b2d33e443687e14bac0e5cb083.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/69178629d188f570dbf82a438f4e29f1_S.jpg
กีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์หน่วยงาน อก. ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2563
24 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/58bbd120acad9aa67bfe1984a9acb085_S.jpg
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน
23 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/fcba083a18ddae96865320de580b90a4_S.jpg
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
23 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev