ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/0bd48640c62f555601678123654b44b1_S.jpg
การสำรวจความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในการพัฒนาตาม โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C)
16 ก.พ. 2564
media/k2/items/cache/cf5d3cc18418f0a1e25c63f287f0c63d_S.jpg
การสำรวจสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ ไม่เป็นของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม
16 ก.พ. 2564
media/k2/items/cache/f7efe938b6c64e3f2f9edb4a84945794_S.jpg
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป (Cluster)
10 ก.พ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev