วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562 15:50

โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาววรรณี  พุฒแก้ว หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยนายมนูญ ทั่วด้าว นายช่างรังวัดชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดย บริษัท เหมืองวังไผ่ จำกัด ผู้ก่อตั้ง กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อดูแลชาวบ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ณ บริษัท เหมืองวังไผ่ จำกัด หมู่ที่ 8 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา