วันศุกร์, 22 พฤษภาคม 2563 16:49

ติดตามการปรับปรุงแก้ไขการประกอบกิจการ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้   นายวิเชียร ทองด้วง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายโสภณ วาสประสงค์  เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขการประกอบกิจการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชร คอนกรีตอัดแรง ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง และคอนกรีตผสมเสร็จ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20900267325626 (จ3-58(1)-165/62สข) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 90 ม.1 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา  จากการตรวจสอบโรงงานพบว่า โรงงานได้ทำถนนคอนกรีตภายในบริเวณโรงงานเสร็จแล้ว และได้ทำผนังเมทัลชีท รั้วกำแพงเสร็จแล้วบางส่วน กำลังก่อสร้างอีกบางส่วน ทำให้ป้องกันฝุ่นละอองจากรถบรรทุกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ได้

-  ในส่วนของการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ มีบ่อคายคอนกรีต และกำลังปรับปรุงบ่อกักเก็บน้ำ ซึ่งเป็นบ่อคอนกรีตเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำรั่วซึมออกนอกโรงงาน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาได้กำชับให้โรงงานประกอบกิจการตามกฎหมาย พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัดต่อไป