วันศุกร์, 22 พฤษภาคม 2563 17:02

ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา นายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายวิเชียร ทองด้วง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายโสภณ วาสประสงค์           เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของ บริษัท หวาไถ้รับเบอร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตยางแท่ง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99  ม.4 ถ.กาญจนวณิช ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10900200125408 (3-52(3)-1/40สข) จากการตรวจสอบพบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียมีการดูดตะกอนในบ่อที่ 1 โดยเพิ่มเครื่องดูดตะกอนอีก 1 เครื่อง เพื่อให้ดูดตะกอนได้มากขึ้น บ่อที่ 2 ซึ่งมีตะกอนข้อนค่างมากโรงงานใช้วิธีขุดลอกด้วยรถแบคโฮว์และนำตะกอนขึ้นเพื่อกำจัดต่อไป

บ่อตะกอน Rubber Trap ใช้รถแบคโฮว์ในการขุดลอกตะกอน และย้ายตะกอนไปกองรวมไว้ให้ห่างจากบ่อ Rubber Trap เพื่อป้องกันตะกอนไหลลงบ่อ Rubber Trap อีกครั้ง

บ่อบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้าย (บ่อที่ 6) ทำบล็อก PVC ใส่ผักตบชวาเพื่อช่วยระบบบำบัดฯ    อีกทางหนึ่ง

ระบบขจัดกลิ่น ทางโรงงานได้ล้าง Media ในถังขจัดกลิ่นเพื่อให้ระบบขจัดกลิ่นใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ได้กำชับให้โรงงานประกอบกิจการตามกฎหมาย พ.ร.บ. โรงงาน  พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด ต่อไป