ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/100df95bbd9b152cae7b06a631b12efe_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "รอบรู้เรื่องกฏหมายโรงงาน รับมือ พรบ.โรงงานฉบับใหม่ ยุค 4.0"
25 มิ.ย. 2563
media/k2/items/cache/631f094dc9ed6a52aea7a5802d3800d3_S.jpg
ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดสูโขทัย
23 มิ.ย. 2563
media/k2/items/cache/f312e24d3745bb231bdc7c3843e3bbd4_S.jpg
ประชุมคณะอนุกรรมการ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563
23 มิ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev