ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/7857399ab4304f8e0af568a9613b7d29_S.jpg
ร่วมพิธี อัญอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
29 มิ.ย. 2562
media/k2/items/cache/b5bf0ec35ce15a911e7266bb6958bc99_S.jpg
ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบรวมกลุ่ม Group Training กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ CIV ภาคเหนือ
28 มิ.ย. 2562
media/k2/items/cache/f65bfcd653077e9201bd7a9d3d7476e5_S.jpg
ร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตที่เหมาะสมด้วยนวัตกรรมและIoT
28 มิ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev