วันพุธ, 07 กันยายน 2559 11:28

วิสัยทัศน์

มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์