วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562 09:51

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ (มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)