วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2563 14:58

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็ฒอีตามแนวประชารัฐ สอจ.สุโขทัย รอบการประเมินครั้งที่ 1