วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563 13:06

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (รอบการประเมินครั้งที่ 1) และผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ (รอบการประเมินครั้งที่ 2) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป