วันจันทร์, 08 ตุลาคม 2561 13:59

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โครงการทำอุปกรณ์กันนกพิราบ ติดตั้งรวดตาข่ายกันนกพิราบ