วันพฤหัสบดี, 13 กันยายน 2561 14:26

ข้อกำหนดแบบรูปรายการละเอียดปริมาณการจ้างงาน การจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อทดสอบตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง