วันพฤหัสบดี, 13 กันยายน 2561 14:35

ข้อกำหนดแบบรูปรายการละเอียดปริมาณการจ้างงาน จ้างเหมาจัดทำต้นแบบฉลากเพื่อทดสอบตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง