วันจันทร์, 10 กันยายน 2561 14:39

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การแปรรูปสบู่จากสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง