วันอังคาร, 17 มีนาคม 2563 13:57

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน(ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)