วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2562 15:25

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง