วันพุธ, 25 กรกฎาคม 2561 15:57

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย