วันพฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2563 13:47

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการท้องถิ่นเหมืองแร่รวมใจช่วยภัยแล้ง ด้วยวิธีประกอดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)