วันอังคาร, 29 กันยายน 2563 12:07

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ผู้ชรนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล จำนวน 6 อัตรา ภายใต้โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยงานบริการด้านเอกสารและงานบริการผู้ประกอบการและประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง