วันอังคาร, 29 กันยายน 2563 12:26

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 2 อัตรา ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง