วันอังคาร, 29 กันยายน 2563 12:34

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 1 อัตรา ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง