การรับชำระค่าธรรมเนียม

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จะงดรับค่าธรรมเนียมด้วยเงินสดและเช็ค และให้ใช้การรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/3680d3511a651fddd82794bd6023d502_S.jpg
เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้ราชการประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี พ.ศ.2562
22 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/50da69ad7b20926616accb8d736be635_S.jpg
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ด PM25
20 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/e4a8671244a63cfd7251b13af8a47296_S.jpg
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลศรีประจันต์ ครั้งที่1/2563
19 พ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev