การรับชำระค่าธรรมเนียม

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จะงดรับค่าธรรมเนียมด้วยเงินสดและเช็ค และให้ใช้การรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/c65aedcb25aba56ca8dc2125038a19d5_S.jpg
เข้าร่วมโครงการปฏิิบัติราชการเพื่อประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)
17 ต.ค. 2562
media/k2/items/cache/33be4ccffe097a9652e4e2eae0eeebe8_S.jpg
เข้าร่วมสัมมนา มหกรรมคลินิคหมอหนี้ บสย. สำนักงานเขตภาคกลาง
16 ต.ค. 2562
media/k2/items/cache/4b91bdbea14a7ec5236c187be5a38d16_S.jpg
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
15 ต.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev