fa16f0a7fbe6979e0baaf32b6d3c3952.jpg

97f086477a5c5faa368d7b19ed3e5bea.jpg

46c02a76842e8417c640db25dbc84c7a.jpg

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นายวรรณเวทย์ ศิวารัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การรับชำระค่าธรรมเนียม

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จะงดรับค่าธรรมเนียมด้วยเงินสดและเช็ค และให้ใช้การรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/482c6f405f581967057478721b0cfa69_S.jpg
นายวรรณเวทย์ ศิวารัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ...
23 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/7ff177b1d55cec5879ff3649a2391dcc_S.jpg
นางสุรัสวดี สว่างแจ้ง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ...
21 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/9893abca3f30e3ff456493938a4b61fc_S.jpg
นางศีรณา หอมจันทร์ หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับผู้ประกอบการโรงโม่หินกลุ่มจรเข้สามพัน ลงพื้นที่บริจาคของช่วยเหลือให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในเขตตำบลจรเข้สามพัน ...
20 ต.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev