การรับชำระค่าธรรมเนียม

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จะงดรับค่าธรรมเนียมด้วยเงินสดและเช็ค และให้ใช้การรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/f9f986eb1232c9b17ccab964c5fa552c_S.jpg
โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562
22 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/100df95bbd9b152cae7b06a631b12efe_S.jpg
โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปี 2562
21 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/631f094dc9ed6a52aea7a5802d3800d3_S.jpg
โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ
21 มี.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev