การรับชำระค่าธรรมเนียม

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จะงดรับค่าธรรมเนียมด้วยเงินสดและเช็ค และให้ใช้การรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/47ef4e21d4cf3a30a00aa834aaf3885a_S.jpg
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
23 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/9539b0b6004e941956aca6fe54346a94_S.jpg
เข้าร่วมประชุม คณะทำงานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซ เรือนกระจกระดับจังหวัด ครั้งที่๑/๒๕๖๓
22 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/d4aa9bfc03cc95f0056843d94472ab79_S.jpg
เข้าร่วมพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"
17 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev