fa16f0a7fbe6979e0baaf32b6d3c3952.jpg

97f086477a5c5faa368d7b19ed3e5bea.jpg

46c02a76842e8417c640db25dbc84c7a.jpg

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นายวรรณเวทย์ ศิวารัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การรับชำระค่าธรรมเนียม

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จะงดรับค่าธรรมเนียมด้วยเงินสดและเช็ค และให้ใช้การรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/847f89ed605bac1e097c60c6a0cf99ef_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการโครงการ “สินค้าคุณภาพ ตลาดนัดชุมชน เพื่อคนโรงงาน” ...
06 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/e28b8f34da6129ea97045d2cd3b53642_S.jpg
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
05 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/694d1022cf9a7aa02c96543b76e59776_S.jpg
นายวรรณเวทย์ ศิวารัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาชี้แจงโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาวิสาหกิจสู่ตลาด ...
05 ส.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev