การรับชำระค่าธรรมเนียม

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จะงดรับค่าธรรมเนียมด้วยเงินสดและเช็ค และให้ใช้การรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/e8df55fdab83e6e84a2b3c88f17d29c2_S.jpg
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ในการขอประทานบัตรของบริษัท เพชรเจริญก่อสร้าง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 2/2558 ชนิดแร่ควอตซ์
08 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/e56802a4ed4b16e604e4351ce5af84ca_S.jpg
การดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
07 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/2abe3a746e6c0626aa2914558175cfc8_S.jpg
เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
04 พ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev