สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคเหนือ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทร 055-705039 

โทรสาร 055-705040

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/kamphaengphet/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

ตึกสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

เบอร์โทรศัพท์ 053-112316 

เบอร์แฟกซ์ 053-112318

Website: http://www.industry.go.th/chiangmai

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

1115/2 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

โทรศัพท์ 0-5371-1666  

โทรสาร 0-5371-7706

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/chiangrai/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 

402 ถนนพหลโยธิน ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 

โทร. 0-5551-2308 

โทรสาร 0-5551-3673 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/tak/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

ที่อยู่ : เลขที่ 369 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

โทร. 054-649731

โทรสาร. 054-649741

email:

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/phrae

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา

หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พหลโยธิน ตำบล เวียง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000

โทรศัพท์: 054 482 289

Website: http://www.industry.go.th/phayao/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

เลขที่ 83 หมู่ 10 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทรศพท์ 0-5673-7190,0-5673-7193,0-5673-7059 

โทรสาร 0-5673-7191 

website : http://www.industry.go.th/phetchabun/

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : http://www.facebook.com/moi.phetchabun

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่ 177 หมู่ที่ 4 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก กม.10 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

เบอร์โทร 0 5598 7728

โทรสาร 0 5598 7730

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/phitsanulok/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

59/5 หมู่ 8 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร

โทรศัพท์ 056 - 611177 

โทรสาร 056 - 612887

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/phichit/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน

เลขที่ 468 ถนนวงศ์วรกุล หมู่ที่ 2 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000

โทรศัพท์ : 054-783681-2 

โทรสาร : 054-751359

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nan/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 0-5622-2231  

โทรสาร : 0-5622-7868

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nakhonsawan/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เลขที่ 124/2 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ 053-612089 

โทรสาร 053-611903

Website: http://www.industry.go.th/maehongson/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

ที่อยู่ 252 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เกาะคา หมูที่8 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

เบอร์โทร 0-5421-7326 

โทรสาร 0-5422-7561

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/lampang/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

ที่อยู่ : เลขที่ 85 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

โทร. 053-581199

โทรสาร. 053-581490

email:

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/lamphun

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่ 102 ม.14 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

โทรศัพท์ 055-611050 , 055-612876

โทรสาร 055-613532

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/sukhothai/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

บริเวณศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทร : 055-411684 

โทรสาร: 055-416979 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/uttaradit/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

128 หมู่ 3 ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000

โทรศัพท์ 056 970 102

Website: http://www.industry.go.th/uthaithani/