สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคกลาง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

เลขที่ 11/1 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์  0-3451-1305

โทรสาร   0-3451-4995

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/kanchanaburi/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

ที่อยู่ 444 หมู่ 7 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-476761-2

โทรสาร 056-476764 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/chainat/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

ที่อยู่ 151/79 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์ 0 3425 8899 ต่อ 101 ฝ่ายนโยบายและแผน

                             105 ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม

                             106 ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

                             108 ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม

โทรสาร 0 3425 9768 , 0 3424 3237

สามารถแจ้งร้องเรียนเบื้องต้นได้ที่ ฝ่ายงานธุรการ 0 3424 3238

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nakhonpathom/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

182/78  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  26000

โทรศัพท์ 0-3731-2362 , 0-3731-3099

โทรสาร 0-3731-3630

เบอร์โทรศัพท์มหาดไทย 31193

VOICE OVER IP 8880,8881

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nakornnayok/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่ 9/319 หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

โทรศัพท์ 0 2595 0334-5 

โทรสาร 0 2595 0336

ฝ่ายนโยบายและแผน โทร.0 2595 0334-5 ต่อ 15,16

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม โทร.0 2595 0334-5 ต่อ 12,22

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 0 2595 0334-5 ต่อ 21

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nonthaburi/

 

 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

285 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทรศัพท์ 0 3261 1580 , 0 3261 1030

โทรสาร 0 3260 2344

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/prachuapkhirikhan/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

เลขที่ 101 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว หมู่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทร. 02 581 5015, 02 581 3225, 02 581 3226   

โทรสาร.  02 581 2111

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/pathumthani/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตั้งอยู่ที่ 123 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

อุตสาหกรรมจังหวัด โทร. 035-336581

ฝ่ายนโยบายและแผน โทร. 035-336579

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 035-346091

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม โทร. 035-336598

ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โทร. 035-345062

โทรสาร. 035-336580

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/ayutthaya/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

เลขที่ 258 ถนนคีรีรัฐยา ม.2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทร. 0 3242 6666    

โทรสาร.  0 3242 4194

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/phetchaburi/

 

 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

33 ถนนอําเภอ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 0 3233 7301, 0 3233 7932

โทรสาร 0 3231 5048

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/ratchaburi/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 

2/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์ 0 3641 1991 / 0 3642 4469

โทรสาร 0 3642 4478 / 0 3642 4470 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/lopburi/

 

 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

180 ม.3 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์  034 712 907

โทรสาร 034 715 550

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/samutsongkhram/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี

ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี – บางพาน อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

โทรศัพท์ 036-507213

โทรสาร 036-507212

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

อุตสาหกรรมจังหวัด ต่อ 11

ฝ่ายนโยบายและแผน ต่อ 12

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ต่อ 17

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม ต่อ 16

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/singburi/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

ที่ตั้ง 19/3 ถนนธรรมคุณากรตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ติดต่อ 0-3441-2030 โทรสาร 0-3484-0324

ติดต่อฝ่ายนโยบายและแผน กด 11

ติดต่อฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมกด 12

ติดต่อฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม กด 13

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/samutsakhon/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

เลขที่ 9 หมู่ที่ 4 ถนนสุพรรณบุรี-บางลี่ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

โทร.0-3555-5210 

โทรสาร.0-3554-5601

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/suphanburi/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่ 414 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท กม.52 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ 02-707-7641-5 

โทรสาร 02-707-7647

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/samutprakan/

 

 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ซอย 13 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

โทรศัพท์ 0-3621-4102 , 0-3622-3180 , 0-3622-2215

โทรสาร 0-3631-3234

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/saraburi/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

ที่อยู่ เลขที่ 22/2 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000

โทรศัพท์ 0-3561-1978

โทรสาร 0-3561-2428

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/angthong/