สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่ 6/1 ถนนบายพาสทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทร 0-4381-1244 

โทรสาร 0-4381-2971 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/kalasin/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

ตั้งอยู่ ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 0-4333-3115-6 

โทรสาร 0-4324-1810

E-mail: moi_ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/khonkaen/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่: 255 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 2 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 

โทร 044-811316 

โทรสาร 044-821828

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/chaiyaphum/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม

ที่อยู่ 82/3 ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

โทรศัพท์: 0-4251-1477

โทรสาร: 0-4251-5406

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nakhonphanom/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

เลขที่ 1818 อาคารเฉลิมพระเกียรติหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ชั้นที่ 3 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 0 4492 2625-6

โทรสาร : 0 4492 2627

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nakhonratchasima/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้ง : 97/7 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 0-4461-2934

โทรสาร : 0-4461-7182 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : www.industry.go.th/ops/pio/buriram/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ

ตั้งอยู่ 229 หมู่ 9 ถนนบึงกาฬ-ศรีวิไล ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ 042-492144 

โทรสาร 042-491519

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/buengkhan/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

172 ถนนมหาสารคาม – วาปีปทุม หมู่ที่ 11 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

ห้องปฏิบัติงาน อสจ.มค. โทร. 043-777186 ต่อ 17  โทรสาร 043-777545

ฝ่ายนโยบายและแผน โทร. 043-777451 ต่อ 11  โทรสาร 043-777545

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม โทร. 043-740451 ต่อ 12  โทรสาร 043-777545

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร 043-740451 ต่อ 14  โทรสาร 043-777545

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/mahasarakham/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

ที่อยู่ 188 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 

โทรศัพท์ 042-611-297 ,042-613-693 ,042-611-302

โทรสาร 042-613-694  

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/mukdaharn/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

ที่อยู่ 135 หมู่ 5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

โทร 0 4558 6035-6 ต่อ 11,16

โทรสาร 0 4558 6037

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/yasothon/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 

ที่อยู่ 56 ถ.รัฐกิจไคลคลา อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ 043 513337

โทรสาร 043 513337 ต่อ 105

ฝ่ายนโยบายและแผน 043 513337 ต่อ 104

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 043 513337 ต่อ 106

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม 043 513337 ต่อ 107

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/roiet/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย

เลขที่ 302/1 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์  0-4281-1959

โทรสาร  0-4281-2608

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/loei/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ 369 หมู่ที่ 5 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์. 045-616152  

โทรสาร. 045-612503

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: https://www.facebook.com/moi.sisaket

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/sisaket/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 

อยู่ที่ 1767/11 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลคร 47000

โทรศัพท์ : 0 4271 1686 ต่อ 101  

โทรสาร : 0 4271 3536

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/sakonnakhon/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  

ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 794 หมู่ที่ 7 ถนนสุรินทร์–ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 

โทรศัพท์ : 044-511980 

(ฝ่ายนโยบายและแผน ต่อ 14,15) (ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม ต่อ 22,23) (ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ต่อ 19,24)

(สำหรับฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ *ให้บริการ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เฉพาะวันจันทร์-อังคาร ต่อ 17,18)

โทรสาร  : 044-514720 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

Website : www.industry.go.th/surin       

Facebook : https://www.facebook.com/ops.surin

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/surin/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย

ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐ 

โทรศัพท์  0 4242 1272

โทรสาร 0 4241 1999 ต่อ 20

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nongkhai/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ถนนหนองบัวลำภู-เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

โทรศัพท์ : 0-4231-6721

โทรสาร : 0-4231-6723

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nongbualamphu/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ 0 4552 3115-7 

โทรสาร 0 4552 3114

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/amnatcharoen/

 

 

สำนักงาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

 

สำนักงาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

เลขที่ 7 ถนนประชาอุทิศ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ 042-221119 

โทรสาร 042-244508

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/udonthani/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ตั้ง  ถนนสุรศักดิ์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์  0-4524-4668

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/ubonratchathani/