สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคตะวันออก

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

เลขที่ 200 ถนนท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

โทร 0-3931-2135 

โทรสาร 0-3932-2125

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/chanthaburi/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ 18 ถนนจุลละนันทน์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทร 0-3851-2526

โทรสาร 0-3851-2438 , 0-3851-4833

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/chachoengsao/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

ที่อยู่ 97/125 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 0-3827-4124-5 

โทรสาร 0-3827-6851

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/chonburi/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 

เลขที่ 322/10 หมู่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

หมายเลขโทรศัพท์ 0-3951-1945

หมายเลขโทรสาร 0-3952-0228

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/trat/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

67 หมู่ 3  ตำบล บางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์: 037 452 241

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/prachinburi/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

เลขที่ 140/20 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์ 0-3880-8177  

โทรสาร 0-3880-8178, 0-3861-3649

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/rayong/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว

อาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000

โทรศัพท์ 0 3742 5053 , 0 3742 5056

โทรสาร 0 3742 5055

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/sakaeo/