สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคใต้

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

เลขที่ 196 หมู่ 7  ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์  075-612-998  

โทรสาร  075-620-060

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/krabi/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

201 หมู่ 1 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

โทร. 077 511601 

โทรสาร 077504820

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/chumphon/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

ที่อยู่เลขที่ : 200 ถนนพระราม 6 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ : 0-7521-8699 ต่อ 102 อุตสาหกรรมจังหวัด

ต่อ 101,103, 104 ฝ่ายนโยบายและแผน

ต่อ 105 ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม

ต่อ 107 ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานฯ

ต่อ 108 ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ระบบ IP : 8640, 8641

โทรสาร : 0-7521-2841

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/trang/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

87 หมู่ 9 ถนนมะขามชุม ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

โทร 075 356740 

โทรสาร 075 346121 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nakornsrithammarat/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส

37 ศูนย์ราชการ  หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

โทรศัพท์ 0-7353-2030-1

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/narathiwat/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

หมู่ที่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ 073-414295

โทรสาร 073-414296

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/pattani/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา

เลขที่ 490 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000

โทรศัพท์ 0-7641-1980 

โทรสาร 0-7641-2338

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/phangnga/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ อุตสาหกรรมจังหวัด ถนนกุมารศึกษา ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

โทรศัพท์ 0-7461-2416

โทรสาร 0-7461-1772

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/phatthalung/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

เลขที่ 48/4 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 072-222-754

โทรสาร : 072-216-918

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: facebook.com/industry.phuket

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/phuket/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

ที่อยู่ 37 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์ 0-7321-3978, 0-7321-1654 

โทรสาร 0-7321-1962

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ip phone 8710,8711

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/yala/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

เลขที่ 7 ถนนชลระอุ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 

โทร 077-821612

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/ranong/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

161 ม.10 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ 0-7431-1511

โทรสาร 0-7431-1596

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/songkhla/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

หมู่ที่ 6 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

โทรศัพท์ 0 7472 2171 

โทรสาร  07472 2171 ต่อ 12 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/satun/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ 156/7 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0 7727 2590

โทรสาร 0 7727 2590 ต่อ 5

โทรสาร 0 7727 2270

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/suratthani/