ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เป็นประธานงานแถลงข่าวของสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจไทย-จันทร์ และเอเชียอาคเนย์

17 ต.ค 2562

วันนี้ (17 ตุลาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นประธานงานแถลงข่าวของสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจไทย-จันทร์ และเอเชียอาคเนย์ จัดโดย สมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจไทย-จีน และเอเชียอาคเนย์ โดยมี นายพิษณุ เหรียญมหาสาร นายกสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจไทย-จีน และเอเชียอาคเนย์ ให้การต้อนรับ ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

 

สำหรับ สมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจไทย-จีน และเอเชียอาคเนย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างไทย-จีน และกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมและให้การช่วยเหลือสมาชิกและผู้ประกอบการไทย ที่มีความประสงค์จะทำการค้าระหว่างประเทศ เพื่อการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการไทยไปสู่ตลาดในประเทศจีนและกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ขาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ CLMV โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน