ปลัดกอบชัยฯ ให้การต้อนรับอัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ ประจำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและคณะ

21 ต.ค 2563

วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ Mr. Oba Yuichi อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ ประจำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและคณะ เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะ หารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม