วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2562 14:53

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ในการขอประทานบัตรของบริษัท เพชรเจริญก่อสร้าง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 2/2558 ชนิดแร่ควอตซ์

รูปภาพเพิ่มเติม