วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 12:35

ประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการโรงงาน