วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563 15:29

นางศีรณา หอมจันทร์ หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับผู้ประกอบการโรงโม่หินกลุ่มจรเข้สามพัน ลงพื้นที่บริจาคของช่วยเหลือให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในเขตตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี