ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

รมว.สุริยะ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ประจำปี 2563 (TAQA Award 2020)

04 ธ.ค 2563

  วันนี้ (4 ธ.ค. 63) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ประจำปี 2563 หรือ Thailand Automotive Quality Award ,(TAQA Award 2020) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันยานยนต์ บริษัท สื่อสากล จำกัด บริษัท คัสต้อม เอเชีย จำกัด และสื่อเครือผู้จัดการ โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 โดยมี นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมมอบรางวัล และมีนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี   โดยบริษัทที่ได้รับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม อันดับ 1 ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี รางวัล Platinum Excellence Award ได้แก่ ฮอนด้า ทั้งในด้านแบรนด์ และรถจักรยานยนต์ ส่วน เมอร์เซเดส-เบนซ์ และโตโยต้า ครองสถิติ 5 ปี ได้รางวัล Excellence Award ไปครอง  ‐------------------    

อ่านต่อ...


รองปลัดจุลพงษ์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Automation Robotics and Intelligent System Day 2030 และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายการพัฒนา Industry 4.0 ของประเทศไทย

04 ธ.ค 2563

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายจุลพงษ์  ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการหน่วยงานเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Automation Robotics and Intelligent System Day 2030 และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายการพัฒนา Industry 4.0 ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบปัญญาประดิษฐ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาคาร ๕๐ ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    พร้อมกันนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท ทออวนเดชาพานิช จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานทออวนชั้นนำของประเทศ รวมทั้งได้เชิญชวนให้บริษัทฯ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติให้มากขึ้น เพื่อลดต้นทุน ค่าแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ จุลพงษ์ ร่วมการประชุมระดมความคิด บทบาทการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในอนาคต

04 ธ.ค 2563

วันนี้ (4 ธันวาคม 2563) นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมระดมความคิด บทบาทการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในอนาคต โดยมี นายพสุ โลหารชุน ประธานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นางชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วม โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ    

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3-2/2563

03 ธ.ค 2563

วันนี้ (3 ธันวาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3-2/2563  เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงสร้าง บทบาทหน้าที่หน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในต่างประเทศ โดยมี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเสน่ห์ นิยมไทย ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อก.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อติดตามการดำเนินงาน

03 ธ.ค 2563

วันนี้ (3 ธันวาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อก.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


พิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การยกระดับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามมาตรฐานสากล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

01 ธ.ค 2563

วันนี้ (1 ธันวาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การยกระดับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามมาตรฐานสากล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งมอบนโยบาย เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้แก่บุคลากรอุตสาหกรรมจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้าชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งก่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย ณ ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ   สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการนำหลักการมาตรฐาน ISO/IEC 17065: 2012 ไปใช้ในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายและเป้าประสงค์ในการยกระดับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค สร้างความเชื่อมั่นในการรับรองผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติงาน เกิดทักษะและมีศักยภาพในการพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ และเป็นโอกาสอันดีในการทบทวนและซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม      

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม การเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน และการตลาดสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น

30 พ.ย 2563

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม การเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน และการตลาดสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Connect) ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วย นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นาวสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บริษัท ไรซ์ แอกเซล จำกัด อาคารเกษรทาวเวอร์ กรุงเทพฯ สำหรับ กิจกรรม การเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน และการตลาดสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Connect) ดังกล่าว เป็นการยกระดับการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทย ผ่านการความร่วมมือกับภาคเอกชนที่ให้ความสนใจร่วมลงทุนสตาร์ทอัพในกลุ่ม Deep Technology โดยการจัดตั้งทีมกูรูดีพร้อม (DIProm Guru) เพื่อบ่มเพาะและดำเนินการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ในระยะเริ่มต้น เพื่อให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ และต้นแบบเชิงนวัตกรรมในการนำไปทดสอบเชิงพาณิชย์

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชนฯ ครั้งที่ 2/2564

30 พ.ย 2563

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน “มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน” ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม                                                                                                  งาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน “มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน” เป็นกิจกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางธุรกิจจากการระบาดของโรคโควิด 19 ให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าดี มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในราคาโรงงาน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือไม่ให้ประชาชนรับภาระจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ บริเวณโดยรอบกระทรวงอุตสาหกรรม.

อ่านต่อ...


แถลงข่าวพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 (The Prime Ministry Award 2020)

30 พ.ย 2563

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในงานแถลงข่าวพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 (The Prime Minister's Industry Award 2020)  ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้นเป็นปีที่ 28 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจใหม่ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 มีผู้ประกอบการได้รับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 79 รางวัล พร้อมรางวัลชมเชย 5 รางวัล แบ่งออกเป็น รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม 1 รางวัล โดย บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 48 รางวัล และรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น 30 รางวัล สำหรับการจัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ จัดงาน“Coconut Festival” ดันกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีสู่ฮับอุตสาหกรรมมะพร้าว ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

28 พ.ย 2563

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการตลาดเชิงรุกและสร้างการรับรู้ในเชิงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ “Coconut Festival” โครงการแปรรูปมะพร้าวครบวงจรสู่สินค้ามูลค่าสูง (High Value)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุระ เพชรพิรุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพิชิต มิทราวงศ์ นายชาตรี เวทสรณสุธี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย นางลักษมี รุจิระมานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธงชัย เมืองสนธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเปิดงาน ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับหรือเพิ่มมูลค่ามะพร้าว เพราะมะพร้าวเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีโอกาสในการพัฒนาและขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานโดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ-ภาคเกษตรกร กลางน้ำ-ภาคอุตสาหกรรมอย่าง SMEs และปลายน้ำ-การตลาดที่เป็นธุรกิจที่ทำการส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าว ซึ่งอุตสาหกรรมมะพร้าวได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1. ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อการบริโภค เช่น อุตสาหกรรมมะพร้าวแห้ง อุตสาหกรรมน้ำมันมะพร้าว อุตสาหกรรมกะทิเข้มข้น อุตสาหกรรมมะพร้าวฝอยแห้ง อุตสาหกรรมน้ำตาลมะพร้าว และ 2.อุตสาหกรรมเพื่ออุปโภค เช่น อุตสาหกรรมเส้นใยมะพร้าว อุตสาหกรรมแท่งเพาะชำ อุตสาหกรรมเผาถ่านจากกะลามะพร้าว และปัจจุบันมะพร้าวเป็นสินค้าที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดี มีความสำคัญในภาคอุตสาหกรรมและมีการส่งออกในหลากหลายผลิตภัณฑ์ แต่ยังประสบปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ กระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีได้มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี หรือกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี จัดทำโครงการแปรรูป มะพร้าวครบวงจรสู่สินค้ามูลค่าสูง (High Value) ผ่านกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจัดงาน“Coconut Festival” เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีช่องทางพบปะผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปมะพร้าวและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล (GMP, HACCP, Halal และ อย.)     “การจัดงาน Coconut Festival ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนสู่ผู้บริโภคได้โดยตรง และยังเป็นโอกาสที่ดีที่ให้ผู้ประกอบการได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ มาช่วยในการแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปมะพร้าวต่อยอดด้วย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปมะพร้าวครบวงจรสู่สินค้ามูลค่าสูง (High Value) ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยส่งเสริมการตลาดเชิงรุกกลุ่มลูกค้าเฉพาะ (Niche Market) จะทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสในการพัฒนาและขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลดีต่อภาคเกษตรกรผู้ปลูกและจำหน่ายมะพร้าวให้มีรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น และในโอกาสนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) นั้น กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐก็ได้มีโครงการเพิ่มวงเงินให้แก่เอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนฯ และการพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย”  

อ่านต่อ...


Page 1 of 347