ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

2 รองปลัดฯ คนเก่ง รับมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 8

28 ก.พ 2563

27 กุมภาพันธ์ 2563 – นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมและรับมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 8 จาก นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ณ ห้อง Somerset Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ   หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐให้มีการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกันจนสามารถวางแผนการเสนอร่างกฎหมายได้อย่างเป็นระบบ อันเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน ผลักดันนโยบายของรัฐบาล สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป    

อ่านต่อ...


"รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 2/2563"

28 ก.พ 2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.  นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 2/2563  โดยมีนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ     นายสกล จุลาภา ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาต เป็นเลขานุการและผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ  ทั้งนี้  คณะกรรมการ    ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา อาทิ การทำเหมือง สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ด้านละ 1 ท่าน และผู้แทนองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน พร้อมด้วยข้าราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมดีบุก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   โดยประเด็นหลักในการประชุม คือ ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตประทานบัตร จำนวน 2 เรื่อง และคำขอต่ออายุประทานบัตร 2 เรื่อง  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ. 2560   #กระทรวงอุตสาหกรรม  #คณะกรรมการแร่  

อ่านต่อ...


"รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 2/2563"

28 ก.พ 2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.  นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 2/2563  โดยมีนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ     นายสกล จุลาภา ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาต เป็นเลขานุการและผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ  ทั้งนี้  คณะกรรมการ    ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา อาทิ การทำเหมือง สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ด้านละ 1 ท่าน และผู้แทนองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน พร้อมด้วยข้าราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมดีบุก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   โดยประเด็นหลักในการประชุม คือ ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตประทานบัตร จำนวน 2 เรื่อง และคำขอต่ออายุประทานบัตร 2 เรื่อง  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ. 2560   #กระทรวงอุตสาหกรรม  #คณะกรรมการแร่  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานการประชุมสร้างเครือข่ายพันธมิตร บูรณาการเสริมสร้างเอสเอ็มอี หนุนผู้ประกอบการภาคอีสาน

28 ก.พ 2563

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมร่วมขับเคลื่อนนโยบายการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs โครงการหนุน SMEs ไทย ก้าวไกลไปด้วยกัน พร้อมด้วย นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมี นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี   ปลัดกอบชัยฯ กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs เป็นสิ่งจำเป็นและต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน  เพื่อให้พร้อมต่อการรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจโลกที่มีความเปลี่ยนแปลง กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานหลักของภาครัฐในการสนับสนุน   เอสเอ็มอี พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาเกษตรแห่งชาติ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ร่วมวางแนวทางพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  ช่วยยกระดับสินค้าและบริการ เพื่อนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ชุมชน และช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน   สำหรับโครงการ "หนุน SMEs ไทย ก้าวไกลไปด้วยกัน" เป็นโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีครอบคลุมในทุกมิติ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แต่จะก้าวไปด้วยกัน โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SMEs D Bank เป็นแกนกลางหลักในการเชื่อมโยง    บูรณาการความช่วยเหลือจากหน่วยงานพันธมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนนำไปใช้หมุนเวียน ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ ซึ่งมีจุดเด่นที่อัตราดอกเบี้ยถูกที่สุดในบรรดาสินเชื่อเอสเอ็มอีของทุกสถาบันการเงินในปัจจุบัน  #เครือข่ายพันธมิตร   #กระทรวงอุตสาหกรรม  #โครงการหนุน SMEs ไทย  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ไวรัส “โควิด-19”) ย้ำให้เจ้าหน้าที่งดการเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยง

28 ก.พ 2563

  จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ไวรัส “โควิด-19”) ที่เกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวมิให้ติดต่อไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่และการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม    นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระบุว่าตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ ๑๔ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ จึงกำหนดมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้    ๑. ให้เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพส่วนบุคคลด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยที่สะอาด           เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ผู้ที่มีอาการไอ จาม ต้องใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์          เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ    ๒. เพิ่มการดูแลอนามัยด้านสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นทางเดินเข้า-ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตรวจเช็คทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได ที่จับหรือลูกบิดประตู/อาคาร จัดให้มีบริการเจลล้างมือโดยเฉพาะจุดที่มีการเข้า-ออกอาคาร              หน้าลิฟต์ ห้องประชุม และศูนย์อาหาร เพิ่มความถี่ในการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันเชื้อโรค เป็นต้น    ๓. ให้เจ้าหน้าที่งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ญี่ปุ่น มาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐสิงค์โปร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน รวมทั้งประเทศ ที่อาจมีความเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขจะประกาศในอนาคต ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง    ๔. เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตาม ๓. ไปแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ขอให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวพิจารณาทบทวนความจำเป็นของการเดินทางโดยการงดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ๓.  ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง และไม่สามารถงดหรือเลื่อนการเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตาม ๓ ได้ให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือติดเชื้อ และเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ ๑๔ วัน เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว   ๕. เจ้าหน้าที่ที่เดินทางกลับจากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตาม ๓. ให้รายงานตัวต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่าและในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตลอดเวลา เฝ้าระวังตนเองเป็นพิเศษ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่               คนหนาแน่น รักษาร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ หากมีไข้ เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก หรืออาการอื่นๆ อันเป็นข้อบ่งชี้ของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ต้องเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดโดยทันที   ๖. ให้เจ้าหน้าที่ติดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศหรือรัฐบาล ในกรณีที่มีการประกาศคำแนะนำการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการกักตัวผู้เดินทางออกจากประเทศไทย และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป --------------------------------- 28 กุมภาพันธ์ 2563  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ จุลพงษ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ออสเตรีย

27 ก.พ 2563

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2563) นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ออสเตรีย ในหัวข้อ "Integrated Technology and Industry 4.0" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC โดยมีคณะผู้แทนออสเตรีย เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานด้านการศึกษา เทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องแปซิฟิก 1-2 โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี   สำหรับวัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ออสเตรีย ในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรีย โดยเฉพาะการพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

อ่านต่อ...


"รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามสัญญาร่วมดำเนินงาน โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเชีย คลีน ชลบุรี"

27 ก.พ 2563

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.19 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามสัญญาร่วมดำเนินงาน โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเชีย คลีน ชลบุรี โดยมีนางสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   พิธีลงนามดังกล่าว เกิดขึ้นระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดย นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการ กนอ. กับ บริษัท เอเชีย คลีน อินดรัสเตรียล พร็อพเพอตี้ จำกัด โดย นายเสรี อติภัทธะ ประธานกรรมการบริษัท และนายณัฏฐ์ ทรงเมตตา กรรมการบริษัท เป็นผู้ลงนาม โดยโครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเชีย คลีน ชลบุรี ถือว่าเป็นนิมคมอุตสาหกรรม ที่ กนอ. ร่วมดำเนินการแห่งที่ 61 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ ประชุมหารือพร้อมมอบนโยบายให้กับข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

27 ก.พ 2563

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประชุมหารือข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานภายใต้แนวคิด “ตลาดและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรมไทย” และหลักการบริหารงาน 4 ข้อ คือ คน เงิน งาน และเวลา โดยให้ทุกคนมุ่งเน้นความรวดเร็ว มีจิตบริการ อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและกฎหมายที่วางไว้ โดยมีนางรวีวรรณ อุตรนคร ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เปิดการสัมมนาเพื่อแสดงความเห็นต่อ (ร่าง)แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563-2565

27 ก.พ 2563

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน  เปิดการสัมมนาเพื่อแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฎิบัติการดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563-2565 จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น สถาบันเครือข่าย หน่วยงานระดับกรมภายในกระทรวงอุตสาหกรรม และกอง/ศูนย์ในสังกัด กว่า 29 หน่วยงาน เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่สำคัญนำไปพัฒนาระบบและแผนปฎิบัติการดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป ณ โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ    

อ่านต่อ...


ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างสมดุลการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

26 ก.พ 2563

  วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างสมดุลการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยมีนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย หาญหิรัญ สมาชิกวุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความจำเป็นของมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษเรื่อง มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนในบทบาทภาคเอกชน และ ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 5 เศรษฐกิจหมุนเวียน บรรยายพิเศษเรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ แนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร มาตรฐานเลขที่ มตช. 2 – 2562 ณ  อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชมอิมแพค เมืองทองธานี  

อ่านต่อ...


Page 1 of 312