วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2561 13:04

ข้อกำหนดการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี