วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2562 15:04

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดหลักปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน