วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2561 13:07

ข้อกำหนดการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค