วันศุกร์, 07 มิถุนายน 2562 15:24

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม