วันศุกร์, 07 มิถุนายน 2562 15:28

ข้อกำหนดการจ้าง TOR การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม