วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562 15:15

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม