วันอังคาร, 22 ตุลาคม 2562 10:38

เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากสถานประกอบการฟาร์มสุกรและโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ