วันพฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2563 09:30

ขอบเขตของงานโครงการเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน