วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563 15:34

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)